OD Centrum - prodejna přízemí, 161,2 m2

Zpět na dům
Adresa:   Kobližná 24, Brno
Správce: Romana Škůrková, 723 370 330
Rozloha: 161,2

Nahrané soubory: Rozloha: 161,2

Cena: 155 000bez DPH
Služby a energie: 13 000bez DPH

Obchodní prostory - prodejní jednotka s vlastním samostatným vstupem z ulice v 1. NP OD Centrum, Kobližná 24, v Brně, o rozloze 161,20 m2, užívaná v současné době jako Teta drogerie. Součástí prodejní jednotky jsou čtyři výkladce do ulice Kobližná. První z těchto výkladců směrem od ulice Malinovského náměstí je z větší části pronajat peněžnímu ústavu Moneta Money Bank, který tento výkladec užívá k provozování v něm umístěného bankomatu. Čtvrtý z výkladců směrem od ulice Malinovského náměstí je užíván nájemcem sousedních nebytových prostor, společností pekárna Makovec, jako úklidová komora, kdy nájemce je oprávněn užívat tento výkladec jen za účelem označení svojí provozovny polepem z vnější strany skla tohoto výkladce. Jako výkladec prodejny do ulice Kobližná tak je nájemcem užíván jen druhý a třetí výkladec směrem od ulice Malinského náměstí. Dále je předmětem nájmu i sklad v 1. PP o rozloze 18,33 m2 (možnost pronájmu i většího skladu), a dále v 1. PP i vlastní samostatná místnost WC, která je ve společných prostorech místnosti umývárny, které mají rozlohu 10,40 m2. Dále má nájemce právo užívat i společný prostor místnosti kuchyňky o rozloze 6,89 m2 v 1. NP domu, a to ve vstupní hale za hlavním schodištěm.

Pro výpočet úhrady záloh za služby a vyúčtování nákladů na služby bude počítána rozloha prostoru pronajímané plochy o velikosti 161,20 m2. Spotřeba el. energie i spotřeba vodného a stočného jsou měřeny podružnými měřidly, které měří jen nájemcem tyto spotřebované energie. Prostory budou volné k pronájmu s účinností od 1.2.2019. Ve věci prohlídek prosím kontaktujte ředitelku OD Centrum, paní Škůrkovou, na tel. 723 370 330.

 

  • měsíční nájemné 155.000,- Kč + DPH nebo 170.000,- Kč v případě osvobození nájemného od platby DPH (stávající nájemce hradí nájemné 170.000,- Kč + DPH)
  • měsíční zálohy na služby a veškeré energie 13.000,- Kč + DPH